Всички публикации от Nikolay Kakanakov

Конкурс за жена-предприемач в областта на енергията и околната среда под надслов „Зелени надежди“

Енергийна агенция – Пловдив обявява конкурс за жена-предприемач в областта на енергията и околната среда под надслов „Зелени надежди“. Конкурсът се провежда в осем европейски държави в рамките на проект „W4RES: Подкрепа за участието на жените в развитието на пазара за възобновяеми енергийни технологии за отопление и охлаждане“.

Участието в конкурса се осъществява с подаване на апликационна форма, приложена към настоящия имейл. Допуска се участие на дами на възраст над 18 г., работещи и/или обучаващи се в дисциплини, свързани с енергийния сектор. Бизнес идеите ще бъдат оценявани според тяхната иновативност, устойчивост и бизнес потенциал от международно жури. Ще бъдат излъчени 25 победителки, които ще получат подкрепа от европейски експерти за реализиране на своята бизнес идея.

Работният език на конкурса е английски. Крайният срок за подаване на вашите зелени бизнес идеи е 28 октомври 2022.

Повече за конкурса и условията за участие можете да прочетете на страницата му: https://w4resobservatory.eu/women-wanted/

За участие, моля посетете страницата на конкурса: https://w4resobservatory.eu/women-wanted/ или изпратете попълнена апликационна форма на нашия имейл: [email protected]

Очакваме Вашите зелени бизнес идеи.

ПОКАНА за ОС 2022

Управителният съвет на Национална Асоциация по Биомаса кани своите членове на Общо събрание със следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен Финансов Отчет.

4. Приемане на Годишен отчет за дейността.

5. Разни.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 30.07.2022 г. от 13:00 часа в управлението на Асоциацията на адрес: Пловдив, ул. “Антим I-ви” 22.

Дата: 22.07.2022 г.

Тече подготовката на ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ 2021

Усилено тече подготовката на новото издание на ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ 2021 – каталогът на фирмите доставчици на продукти и услуги за енергетиката в България. Алманахът на водещото у нас издателство за професионална техническа периодика TLL Media традиционно се издава както онлайн – като електронен регистър на фирмите, така и печатно – под формата на луксозна книжка във формат А5 в тираж 5000 броя.

От миналата година наред с вече утвърдените и добре познати 6 раздела („Енергийна ефективност“, „Топлоенергетика“, „Електроенергетика“, „ВЕИ Енергетика“, „Ядрена енергетика“, „Газификация, въглища, нефт“), в справочното издание е добавен и нов – „Зарядна инфраструктура за електромобили“.

Включването в ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ е лесно и интуитивно, като информацията се подава чрез попълване на онлайн формуляр, който е защитен за достъп чрез парола. След като участващата фирма потвърди попълнената във формуляра информация, тя се публикува онлайн и е достъпна за разглеждане от потребителите.

Повече информация за възможностите за участие в ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ може да намерите на: http://energyinfo.bg/catalog-clients-register.aspx

http://energyinfo.bg/catalog-clients-register.aspx

Източник: TLL Media

Уебинар по проект Enabling

А Н О Н С

За провеждане на Уебинар

от професор дсн Анна Аладжаджиян,

Национална асоциация по биомаса (БГБИОМ)

Ръководител за България на проект ENABLING, финансиран по Хоризонт 2020

www.enablingproject.com

Enabling Project

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 06.11.2020 г. от 14:00 ЕЕТ ще се проведе презентация-уебинар от професор дсн Анна Аладжаджиян. По време на уебинара ще бъдат представени данни за проект ENABLING (Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth), финансиран по Хоризонт 2020, с основна цел „Подобряване и систематизиране на сътрудничеството между заинтересованите страни и в частност източниците на потоци биомаса (производители) и обработващата и преработващата индустрия. Ще бъде представена и информация за стартирала наскоро COST акция CA 18220 European network of FURan based chemicals and materials FOR a sustainable development, която беше подпомогната и осъществена, благодарение на изпълнение на проект ENABLING.

Анна Аладжаджиян е родена в гр. Пловдив. Висше образование завършва във Физическия факултет на Софийския университет „Кл. Охридски“, след това там е редовен докторант. През 1979 г. получава научната степен доктор по физика, а през 2002 г. – доктор на селскостопанските науки. През 1976 г. постъпва като асистент в Аграрния университет – Пловдив. През 1988 г. се хабилитира като доцент, а през 2005 г. – като професор по физика. От 1996 до 1999 е ръководител на катедра „Физика и Математика“, а от 1999 г. до 2007 г. е Заместник ректор на Университета. Работи основно по оценка на физични свойства на растения при лазерни, електромагнитни и високочестотни радиовълнови въздействия и се е занимавала с енергетика на устойчивото развитие – изследване на биомасата като възобновяем енергоизточник.

Адрес на уебинара: https://meet.jit.si/OHuprAS

Пловдив 28.10.2020 г.

seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

ЕС заяви своята воля да бъде първото държавно обединение до 2050 г., което да има неутрален ефект върху промените в климата. Следвайки тенденциите, може би 2020 година ще бъде най-топлата и динамична досега в климатично отношение, но и в същото време – преломен момент за повече промени на политики и мерки, развойна дейност и инвестиции в устойчиви решения.

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове,  Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха – това са областите за реализирането на Зелената сделка, както и основните акценти на seeSUSTAINtec изложение и конференция за устойчиви технологии за Югоизточна Европа (7-9 април, София).

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21 % от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители от региона.

Изложението

  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-та поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии. Сред изложителите са: Herz, Балканика Енерджи, Новонетикс (партньор  на Molinos AFAU, CPM Europe, Dutch Dryers),  Хибридни Енергоспестяващи Системи, Hitachi Zosen Inova и др.
  • Изложителите ще получат допълнителни услуги, предоставени от организаторите чрез Лоялна програма.
  • В зона “Алея на иновациите“ стартиращи компании и бизнес инкубатори ще разкажат за своите постижения.

Конферентна част

  • AmBIENCe уъркшоп „Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“, организатор: Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE).
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? – Асоциация на производителите на екологична енергия

Какви са перспективите за устойчивото развитие на България?

Зелената сделка е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез Механизма за справедлив преход. Източниците на финансиране ще бъдат: Фондът за справедлив преход, Програма „InvestEU“ и заеми от Европейската инвестиционна банка. Експерти твърдят, че дългосрочните ползи несъмнено ще бъдат в пъти повече над краткосрочните разходи за нейното реализиране. Очакват се промени и в два стратегически документа: Климат – енергетика и Национална програма за развитие: България 2030. Дигитализация и Кръгова икономика са нови приоритети в „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България ” (2021-2027), заедно с развитието на ИКТ и чистите технологии. През следващия програмен период тя ще засили регионалният фокус. Столицата ще следва стъпките на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София.

Участвайте активно в устойчивата промяна на България и станете част от seeSUSTAINtec 2020.
Брошура     Статистика      За повече информация: viaexpo.com

seeSUSTAINtec 2020

     Нови маркетингови възможности за развитие на бизнеса с
устойчивите решения предлага seeSUSTAINtec 2020

      seeSUSTAINtec  е нова бизнес платформа в България и Югоизточна
Европа за популяризиране на иновации и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти и дистрибутори, представители на общините. Изложението и паралелният форум ще се проведат в периода 7-9 април 2020 г., София.

      Организатор на seeSUSTAINtec е Виа Експо. Обединявайки три изяви с над 15-годишна история: ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и
възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци и
рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове), той разширява обхвата на събитието с нов акцент – Чистота и качество на въздуха, значима тема, която вълнува всички.

  Станете част от seeSUSSTAINtec  –   възползвайте се от отстъпки до 1-ви декември. Изложителите ще получат промоционални услуги. Те ще им помогнат да се позиционират още по-добре в сегмента, в който работят, и да популяризират своя бранд.

      Очакванията са, че пазарът на еко технологии ще се развива в
Югоизточна Европа. Климатичните промени стават все по-неуправляеми и изискват огромни разходи за справяне с техните негативни последици. Всяка индустрия се стреми към повече ресурсна ефективност и конкурентност, домакинствата търсят икономични и дигитални решения, а кръговата икономика предлага интелигентна алтернатива за справяне с предизвикателствата. Следващият програмен период 2021-2027 г. създава благоприятни възможности за финансиране на по-мащабно интегриране на политики и екологични иновации в Югоизточна Европа. Негови основни приоритети са: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, дигитализация.

      Статистика 2019 г.

      Участваха фирми от 13 държави, за 10-та поредна година се
реализира Австрийски павилион, 3400 експерти от 11 страни посетиха събитието. В паралелните конференции се включиха 52-ма лектори и 270 делегати.

Статистика www.viaexpo.com

 

Екомондо 2019

ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС, в качеството си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира бизнес делегация, която в периода 5 – 8 ноември 2019 г. ще посети Панаира на Римини и ще участва в В2В срещи с изложители на Key EnergyThe Renewable Energy Expo – международния салон за възобновяеми енергийни източници, индустриални и урбанистични решения за енергийна ефективност, мобилност и устойчив град. За допълнителна информация разгледайте интернет страницата: https://en.keyenergy.it/.

Паралелно с Key Energy се провежда 23-то издание на Ecomondo представящо се с нова визия, в която ще присъстват четири основни елемента – земя, вода, въздух, иновация, обединяващи всички сектори на кръговата икономика (от оползотворяването на суровини и енергия до устойчивото развитие) и по-конкретно: отпадъци и ресурси, биобазирана индустрия и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и превенция на големи рискове, пречистване на вода и въздух, интелигентен град. 

За да участват в селекцията на делегацията, заинтересованите фирми е необходимо да се регистрират на следния линк: http://buyers.iegexpo.it/ric19/en/step0?agente=235292, най-късно до 26 юли 2019 г. Тъй като броят на участниците в делегацията е ограничен ще се има предвид поредността на регистриране

Одобрените от организаторите фирми се задължават да проведат минимум 10 срещи с предварително избрани от тях изложители. Чрез онлайн система, която ще бъде активна от 2 до 29 октомври 2019 г., участниците в делегацията ще имат достъп до профилите на всички изложители и ще могат да регистрират срещи с потенциални партньори.

Разходите на един представител от фирма за три нощувки със закуска, трансферите от летището на Болоня до хотела и обратно, преводач за срещите, ежедневните трансфери до панаира и входните билети са за сметка на организаторите.

За допълнителна информация не се колебайте да се  свържете с нас на следния имейл: [email protected] и на мобилни телефони:0899190961; 0899126277