НАЧАЛО

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) неправителствена организация с нестопанска цел, която се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

Конкурс за жена-предприемач в областта на енергията и околната среда под надслов „Зелени надежди“

Енергийна агенция – Пловдив обявява конкурс за жена-предприемач в областта на енергията и околната среда под надслов „Зелени надежди“. Конкурсът се провежда в осем европейски държави в рамките на проект „W4RES: Подкрепа за участието на жените в развитието на пазара за възобновяеми енергийни технологии за отопление и охлаждане“. Участието в конкурса се осъществява с подаване [Read more]