AIMS AND PURPOSES

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) е създадена като сдружение с идеална цел и регистрирана през 1998. През същата година асоциацията става член на Еворпейската Асоциация по Биомаса (AEBIOM).

Основната цел на BGBIOM е да популяризира изпозлването на биомасата като източник на енергия и да обучава хората за предимствата от това. Освен това асоциацията се стреми да координира научни изследвания и разработки в областта, като подпомага интегрирането на резултатите в практиката и информиране на заинтересованите.

Основният инструмент за постигане на тези цели се явява участието в Национални и Европейски програми и проекти.
Чрез членовете си, асоциацията разпространява резултатите и новите технологии сред бизнеса, обществото и в образованието.