Екомондо 2019

ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС, в качеството си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира бизнес делегация, която в периода 5 – 8 ноември 2019 г. ще посети Панаира на Римини и ще участва в В2В срещи с изложители на Key EnergyThe Renewable Energy Expo – международния салон за възобновяеми енергийни източници, индустриални и урбанистични решения за енергийна ефективност, мобилност и устойчив град. За допълнителна информация разгледайте интернет страницата: https://en.keyenergy.it/.

Паралелно с Key Energy се провежда 23-то издание на Ecomondo представящо се с нова визия, в която ще присъстват четири основни елемента – земя, вода, въздух, иновация, обединяващи всички сектори на кръговата икономика (от оползотворяването на суровини и енергия до устойчивото развитие) и по-конкретно: отпадъци и ресурси, биобазирана индустрия и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и превенция на големи рискове, пречистване на вода и въздух, интелигентен град. 

За да участват в селекцията на делегацията, заинтересованите фирми е необходимо да се регистрират на следния линк: http://buyers.iegexpo.it/ric19/en/step0?agente=235292, най-късно до 26 юли 2019 г. Тъй като броят на участниците в делегацията е ограничен ще се има предвид поредността на регистриране

Одобрените от организаторите фирми се задължават да проведат минимум 10 срещи с предварително избрани от тях изложители. Чрез онлайн система, която ще бъде активна от 2 до 29 октомври 2019 г., участниците в делегацията ще имат достъп до профилите на всички изложители и ще могат да регистрират срещи с потенциални партньори.

Разходите на един представител от фирма за три нощувки със закуска, трансферите от летището на Болоня до хотела и обратно, преводач за срещите, ежедневните трансфери до панаира и входните билети са за сметка на организаторите.

За допълнителна информация не се колебайте да се  свържете с нас на следния имейл: [email protected] и на мобилни телефони:0899190961; 0899126277