Всички публикации от Nikolay Kakanakov

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018 15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София.

Акцентът през 2019 г. ще бъде върху• Биоенергия • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Съхранение на енергия

Профил на изложителите: био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт; ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

До 1ви ноември: 10% отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, специалисти, представители на общини, институции и браншови асоциации

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities

Статистика

*Паралелни събития: 10то Управление на отпадъци и рециклиране, 7мо Интелигентни градове

Организатор: www.viaexpo.com

Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране.

Как да превърнем био отпадъците в енергия и нови ресурси?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Изложителите ще представят:

• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ

• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи

•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

соларни и термопомпени системи 

стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 

съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци

• сградна автоматизация

• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми в Конференциите:  

Съхранение на енергия за ХВП; Финансиране на проекти, Кръгова икономика

Линкове към:  Програма ЕЕ & ВЕ       Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ  

Линкове към: Програма Save the Planet       Безплатна регистрация за Конференция ‘Save the Planet’ 

www.viaexpo.com

Проект Enabling

Национална асоциация по Биомаса започна участието си в нов проект от програмата Хоризонт 2020.

Целта на проекта Enabling е да се изгради мрежа на европейско ниво за обмен на опит и технологии, както и информѝция за Био-базираната икономика на бъдещето и преизползване на органични суровини във всички области на индустрията.

Enabling Project

От 21-ви ноември Европа ще работи само на биоенергия

Очаква се през 2017 г. възобновяемите енергийни източници да осигурят на Европа възобновяема енергия за 66 дни, като от тях – 41 дни само на биоенергия. Биоенергията достигна върховно ниво в Европа – което е страхотна новина, като се има предвид напрежението, което предизвикаха САЩ с оттеглянето си от Парижкото споразумение. Новата информационна кампания „Денят на биоенергията“ има за цел да повиши осведомеността относно централната роля на биоенергията при прехода към възобновяеми източници на енергия.

Повечето европейци подкрепят прехода към възобновяеми енергийни източници,но те често не разполагат с ясно разбиране за това къде е ЕС в този процес. Да вземем примера за биоенергия: биомасата е на път да надмине европейското въгледобивно производство, за да стане първият местен европейски енергиен източник – но това все още е трудно да се прецени. Биоенергията е и първият източник на възобновяема енергия в Европа, но това далеч не е общоизвестно.

За да помогне за по-доброто разбиране на ролята на биоенергията във възобновяемите енергийни източници, Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) стартира нова кампания, която ще бъде проведена в 20 европейски страни, благодарение на подкрепата на националните и международни федерации за биоенергия. Кампанията „Деня на биоенергията“ използва оригинални аналогии, за да обясни къде се намира ЕС в развитието на възобновяемите енергийни източници, и по-специално биоенергията. Разпространяването на прогнозата за енергийното търсене в Европа през 2017 г. през календарната година показва ясно: Европа все още разчита в голяма степен на изкопаеми и ядрени гори за първите 299 дни. Следват възобновяемите енергийни източници с 66 дни чиста енергия, като от тях биоенергията е 41 дни, започвайки от 21 ноември до края на годината. Това е символичната дата, която AEBIOM избра да отпразнува „Деня на биоенергията“ и положителната новина е, че след въвеждането на Директивата за възобновяемата енергия през 2008 г. тази дата никога не е била толкова ранна. Този окуражаващ резултат ще бъде топло посрещнат по време на Европейската конференция за бъдещето на биоенергията, която ще се проведе в Брюксел на 21 и 22 ноември 2017 г.

„Като създадем повод за отбелязване на Европейския ден на биоенергията, искаме да привлечем вниманието към един често пренебрегван лидер в прехода от възобновяеми източници“, казва Дидзис Палейс, управляващ директор на латвийската асоциация по биомаса (LATbio) и президент на AEBIOM. „Биоенергията представлява голямо разнообразие от мобилизирани материали и технологии, които осигуряват изобилие от пренебрегвани социални и екологични ползи. Има място да се доставя повече и да се постигне това по устойчив начин. Всички ние трябва да очакваме с нетърпение организирането Деня на биоенергията все по-рано всяка година, като сигнализираме за необходимото намаляване на консумацията на изкопаеми горива „.

Според АЕБИОМ, секторът на биоенергетиката трябва да се стреми до 2030 г. да премести датата на “Деня на биоенергията“ до октомври, постигайки цел от 35% за ВЕИ, като биоенергията продължи да играе централна роля. Произвеждана понастоящем от много разнообразни от суровини като дървесни пелети и стърготини, слама, растително масло, тор, агроиндустриални и органични отпадъци, биоенергията има много начини да постигне тази цел – включително чрез неконвенционални материали и иновативни технологии. По тази причина уебсайтът на Европейския ден за биоенергия съдържа 41 вдъхновяващи истории за биоенергия, тест за вашето познание за енергийния преход в ЕС и творческите сравнения, така че както експертите, така и начинаещите да имат нова перспектива за биоенергията.

Посетете сайта на кампанията: www.europeanbioenergyday.eu

Свържете се с нас:

Jean-Baptiste Boucher

Communications Director European Biomass Association (AEBIOM)

[email protected]

+32 2 318 40 36

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) 2018
Изложение и конференция за Югоизточна Европа
Организатор:
Виа Експо

Партньор: Национална асоциация по биомаса BGBIOM

От 27 до 29 март София ще се превърне за 14ти пореден път в събирателно място за местни и международни компании, които ще представят своите ресурсно-ефективни решения и технологии. ЕЕ & ВЕ на Виа Експо е положителен сигнал за нарастващата роля на бизнеса в изграждането на енергийно ефективна и устойчива икономика, както и ползотворна платформа за контакт между представители на общини и релевантни институции, мениджъри и специалисти от различни индустриални сектори.


Статистика 2017:

 • Изложители от 14 държави. Австрийски, Норвежки и Италиански павилиони
 • Бизнес посетители от 30 държави
 • Лектори и слушатели от 16 държави

Защо да участвате в издание 2018?

 • В рамките на 3 дни – възможност за контакт с клиенти и партньори от региона
 • Ще разширите своя бизнес, спестявайки време и средства
 • Виртуален формат на изложенията осигурява допълнителна промоция на участниците

Предварителна заявка

Брошура ЕЕ и ВЕ


Основни браншове на изложенията: Възобновяема енергия (соларна, вятърна, геотермална, хидро и биоенергия, енергия от отпадъци), Енергийна eфективност (когенерация, отопление, охлаждане, вентилация и осветление, е-мобилност, строителство, интелигентни електроенергийни мрежи, съхранение на енергия) и др.


Конферентни теми с практическа насоченост :

 • Енергийна ефективност и финансиране на проекти
 • Биоенергия
 • Съхранение на енергия
 • Предизвикателствата на новите енергийни технологии – обучения на инсталатори 

*Паралелни събития: Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

www.viaexpo.com

European Midscale Bioheat: Opportunities vs Challenges

Посетете конференцията в Брюксел, за да научите:

 • кои са най-обещаващите сегменти за превключване от изкопаеми горива към дървесна биоенергия;
 • какви инструменти можете да изпозлвате, за да подпомогнете икономическото решение за превключване;
 • какви са най-добрите практики в областта  различни европейски държави.

Регистрирайте се за участие: http://www.bioenergy4business.eu/european-midscale-bioheat-opportunities-vs-challenges/

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ BIOENERGY4BUSINESS

На 7.март 2017 в Интернационалния експоцентър в София беше проведен Втория Национален информационен ден по проект Биоенергия за бизнеса (В4В), финансиран от програма Н2020.

Покана: invitation_07-03-17

Националният информационен ден беше организиран като съпътстващо събитие на конференцията „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.

17200752_10211904468145145_1770480847_o 17237002_10211904472305249_2012920800_o 17195199_10211904474505304_1070664241_o 17200102_10211904471305224_162999881_o

Бяха представени целите и задачите на проекта; синергия с проекти със сродна тематика; информация за инвеститори и оператори как да използват биомасата по енергийно ефективен и икономичен начин, с помощта на разработени в рамките на В4В инструменти за оценка на топлинни проекти с твърда биомаса.

17200610_10211904409583681_162014916_o

На щанда на Националната асоциация по биомаса бяха раздадени рекламни материали за проекта и осъществени многобройни контакти със заинтересовани лица и фирми.

17200159_10211904483225522_1094193876_o 17200319_10211904485025567_315259547_o

Някои от представените презентации може да свалите от тук:

 • В4B – подпомагане на европейския бизнес как да използва биомасата за отопление – Anna Aladjadjiyan Presentation
 • BioRES: Центрове за логистика и търговия с биомаса – Nikolay Kakanakov Presentation
 • Съфинансиране на проекти за устойчива енергия от европейските фондове –  George Chavdarov Presentation
 • Проект OrbEEt – създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите – Aglika Georgieva Presentation
 • Управление на енергийния съюз и Пакетът за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа – Anna Dimitrova Presentation
 • Подкрепа за развитие на иновации в сферата на енергиите – Mariyana Hamanova-Rondini Presentation

 

Примерни договори за доставка на дървесни био-горива

Чудите се как да оформите договор да доставка и снабдяване с дървесни биогорива?

Ето няколко примера на български език и съобразени с българското законодателство:

 1. Доставка на дървесен чипс (еднократно и периодично):
 2. Доставка на дърва за огрев
 3. Доставка на твърди биогорива (общо)
 4. Доставка на толинна енергия
 5. Договор с подизпълнител

И не забравяйте – качестовто и количеството трябва да бъдат отбелязани, както и мерните единици (плътен или насипен кум.м., тон, …).