BioRES

BioRES – Устойчиви регионални вериги за снабдяване с дървесна биомасаKey-visual Biomassehoefe_v3

Проектът BioRES е финансиран по програмата Хоризонт 2020 на Европейския съюз. Проектът има за цел да представи на заинтересованите в България, Сърбия и Хърватско иновативната концепция за “Центрове за  логистика и търговия с Биомаса” (BLTC – Biomass Logistic and Trade Centres), като се кооперира с лидерите в тази технология от Австрия, Финландия, Германия и Словения. Това ще помогне за повишаване и улесняване на използването на дървесна биомаса (дървесен чипс, дървесни пелети, дървесни брикети, пресована слама и отпадъци от земеделието) в тези страни и ще допринесе до изпълнението на директивата за ВЕИ на Европейската комисия (2009/28/EC). В проектът участват 9 организации от 8 страни (DE, BE, AT, FI, SI, HR, RS, BG).

H2020   EU