INEMAD

INEMAD (Подобрено управление на хранителни вещества и енергия чрез анаеробна ферментация) се концентрира върху иновативните стратегии да свърже земеделските производители и животновъдните ферми. Потоците на хранителни вещества и енергия в селското стопанство ще бъдат анализирани и преосмислени, за да се създадат възможности за по-ефективно използване на хранителните вещества и възможността за получаването им от естествени източници от животновъдните ферми.
Проектът е финасиран от Седма рамкова програма на Европейския съюз (FP7/2007-2013) с договор n° 289712.

INEMAD website