Всички публикации от admin

Втора работна среща по ЕНАБЛИНГ

На 28 май 2019 БГБИОМ взе участие в работна среща по проект „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, където представи проект ЕНАБЛИНГ. Срещата се проведе в Аграрния университет –Пловдив и беше открита от Ректора на Университета проф.Хр.Янчева. На срещата проф. А.Аладжаджиян представи целите и задачите на проекта. Бяха представени и основните инструменти на проекта, разработвани за улеснение на заинтересованите лица.

На срещата присъстваха 52 представители на аграрни институции и ферми, и представители на хранително вкусовата промишленост.

Проф. Хр.Янчева открива форума. 

Проф.А.Аладжаджиян представя проект ENABLING 

Аудиторията

Работилница по проекта Енейблинг

В рамките на 10-та Специализирана изложба и конференция за Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019 г. ИЕЦ София,  Национална Асоциация по Биомаса (BGBIOM) проведе първия семинар с работилница в рамките на проекта Енейблинг от програмата на Хоризонт 2020.

Интервюта от началото на конференцият аможете да видите тук: Интевю АгроТВ

Бяха представени презентации от представители на асоциацията и от двама гост-лектора. Някои от презентациите можете да изтеглите от тук:

ENABLING_Instruments

ENABLING_General Presentation

ENABLING_A.Slavov

Ето и няколко снимки от представянето и разговорите след него

Въпросник по проект ENABLING

В рамките на проекта ENABLING, финансиран по Н2020, ще се организират серии от семинари и уебинари. Ако имате интерес към проект ENABLING откъдето може да научите последни новости за цикличната био икономика и производството на биобазирани продукти, моля отворете въпросника на посочения линк:

https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=VBYBRPYYPADZ

Там може да ни информирате какво би било интересно за Вас, а ние ще се опитаме да намерим подробна информация,която да представим на семинари за вас. С помощта на този въпросник искаме да оценим нуждите на нашите целеви групи, за да приспособим нашите събития.

3-та среща по проект ENABLING

Между 21 и 23 ноември Националната асоциация по биомаса бе домакин на третата проектна среща на консорциума по проект ЕНАБЛИНГ. Срещата се проведе в делови център Noviz. Присъстваха 22 участника, представляващи 16-те партньорски институции в проекта. В последния ден на срещата партньорите посетиха козметичната компания „Роза Импекс“ ООД, която беше пример за добра практика в областта на българските биологични продукти.

Среща 22.11.2018

Среща 22.11.2018

Enabling Press Release

Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ) е партньор в нов проект:

Enabling Project

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

(Поощряване на нови подходи в биобазирани местни иновационни мрежи за растеж)

ENABLING е научноизследователски проект, финансиран от Horizon2020, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, която има за цел да подпомогне разпространението на най-добрите практики и иновации в обезпечаването (производство, предварителна обработка) на биомаса за биобазираната промишленост (ББП). Проектът обединява водещи европейски изследователски / академични институции, лаборатории за анализ на биомаса, нестопански организации, индустриални асоциации за земеделие и биоикономика за подпомагане на селскостопанския или био-базиран бизнес.

Поощряването се основава на визията на консорциума, че биомасата за стойностни вериги за ББП може да подобри икономическия растеж, доброто управление на природните ресурси и да допринесе за създаването на работни места в регионите и страните, където тези вериги могат да бъдат разгърнати.

Консорциумът, състоящ се от 16 партньорски организации от 13 различни страни, е добре балансиран от гледна точка на всеобхватното познаване на сектора на биомасата, значителен опит в областта на научноизследователската и развойната дейност, стратегическата роля в трансфера на знания и консолидиране на опита при изпълнението на европейските проекти и международното сътрудничество.

Детайли

ID на проекта: 774578

Начална дата: 01/12/2017

Продължителност: 36 месеца

Повече информация за ENABLING можете да намерите на уебсайта и на социалните медии на проекта:

https://www.enabling-project.com/,

Twitter: @EnablingProject

LinkedIn: Enabling-BBP