15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018 15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София.

Акцентът през 2019 г. ще бъде върху• Биоенергия • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Съхранение на енергия

Профил на изложителите: био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт; ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

До 1ви ноември: 10% отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, специалисти, представители на общини, институции и браншови асоциации

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities

Статистика

*Паралелни събития: 10то Управление на отпадъци и рециклиране, 7мо Интелигентни градове

Организатор: www.viaexpo.com