Тече подготовката на ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ 2021

Усилено тече подготовката на новото издание на ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ 2021 – каталогът на фирмите доставчици на продукти и услуги за енергетиката в България. Алманахът на водещото у нас издателство за професионална техническа периодика TLL Media традиционно се издава както онлайн – като електронен регистър на фирмите, така и печатно – под формата на луксозна книжка във формат А5 в тираж 5000 броя.

От миналата година наред с вече утвърдените и добре познати 6 раздела („Енергийна ефективност“, „Топлоенергетика“, „Електроенергетика“, „ВЕИ Енергетика“, „Ядрена енергетика“, „Газификация, въглища, нефт“), в справочното издание е добавен и нов – „Зарядна инфраструктура за електромобили“.

Включването в ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ е лесно и интуитивно, като информацията се подава чрез попълване на онлайн формуляр, който е защитен за достъп чрез парола. След като участващата фирма потвърди попълнената във формуляра информация, тя се публикува онлайн и е достъпна за разглеждане от потребителите.

Повече информация за възможностите за участие в ЕНЕРДЖИ ИНФО БГ може да намерите на: http://energyinfo.bg/catalog-clients-register.aspx

http://energyinfo.bg/catalog-clients-register.aspx

Източник: TLL Media