ПОКАНА за ОС 2022

Управителният съвет на Национална Асоциация по Биомаса кани своите членове на Общо събрание със следния дневен ред:

1. Приемане на Годишен Финансов Отчет.

4. Приемане на Годишен отчет за дейността.

5. Разни.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет и ще се проведе на 30.07.2022 г. от 13:00 часа в управлението на Асоциацията на адрес: Пловдив, ул. “Антим I-ви” 22.

Дата: 22.07.2022 г.