Европейски практики в развитието и практическата реализация на концепцията за ЦЛТБ

Националната Асоциация по Биомаса – България (www.bgbiom.org) е партньор в проекта BioRES (www.bioresproject.eu), който е финансиран чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и цели да подобри местните връзки и потребление на дървесна биомаса на регионално ниво чрез създаване на Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ).

Националната Асоциация по Биомаса организира семинар, на който ще бъдат представени добри Европейски практики в развитието и практическата реализация на концепцията за ЦЛТБ. Участие ще вземат и представители на партньорските организации по проекта BioRES от Германия, Австрия, Финландия, Белгия, Словения, Хърватска и Сърбия.

Събитието се проведе на 01. 02. 2017 г. (сряда) в ЕКСПО ХОТЕЛ, гр. Пловдив, бул. „Руски“ №38. 

programme

Откриване

Откриване

program materials1 materials2

Участниците посрещнаха страхотните лектори от Австрия, Белгия и Финландия:

Маркетинг за ЦЛТБ

Маркетинг за ЦЛТБ

Стандарти за дървесна биомаса

Стандарти за дървесна биомаса

Практически насоки за качествен добив и съхранение

Практически насоки за качествен добив и съхранение

Добив и логистика на дървесина във Финландия

Добив и логистика на дървесина във Финландия

Ето и основните презентации:

  1. Marketing WS_BioRes_Plovdiv_Metschina_170201
  2. BioRES Advantage of Standards_Glen
  3. BioRES Bulgaria K.Pasanen
  4. BULGARIA J.Laitila & BioRES