Примерни договори за доставка на дървесни био-горива

Чудите се как да оформите договор да доставка и снабдяване с дървесни биогорива?

Ето няколко примера на български език и съобразени с българското законодателство:

  1. Доставка на дървесен чипс (еднократно и периодично):
  2. Доставка на дърва за огрев
  3. Доставка на твърди биогорива (общо)
  4. Доставка на толинна енергия
  5. Договор с подизпълнител

И не забравяйте – качестовто и количеството трябва да бъдат отбелязани, както и мерните единици (плътен или насипен кум.м., тон, …).