Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) 2018
Изложение и конференция за Югоизточна Европа
Организатор:
Виа Експо

Партньор: Национална асоциация по биомаса BGBIOM

От 27 до 29 март София ще се превърне за 14ти пореден път в събирателно място за местни и международни компании, които ще представят своите ресурсно-ефективни решения и технологии. ЕЕ & ВЕ на Виа Експо е положителен сигнал за нарастващата роля на бизнеса в изграждането на енергийно ефективна и устойчива икономика, както и ползотворна платформа за контакт между представители на общини и релевантни институции, мениджъри и специалисти от различни индустриални сектори.


Статистика 2017:

  • Изложители от 14 държави. Австрийски, Норвежки и Италиански павилиони
  • Бизнес посетители от 30 държави
  • Лектори и слушатели от 16 държави

Защо да участвате в издание 2018?

  • В рамките на 3 дни – възможност за контакт с клиенти и партньори от региона
  • Ще разширите своя бизнес, спестявайки време и средства
  • Виртуален формат на изложенията осигурява допълнителна промоция на участниците

Предварителна заявка

Брошура ЕЕ и ВЕ


Основни браншове на изложенията: Възобновяема енергия (соларна, вятърна, геотермална, хидро и биоенергия, енергия от отпадъци), Енергийна eфективност (когенерация, отопление, охлаждане, вентилация и осветление, е-мобилност, строителство, интелигентни електроенергийни мрежи, съхранение на енергия) и др.


Конферентни теми с практическа насоченост :

  • Енергийна ефективност и финансиране на проекти
  • Биоенергия
  • Съхранение на енергия
  • Предизвикателствата на новите енергийни технологии – обучения на инсталатори 

*Паралелни събития: Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

www.viaexpo.com