B4B 3rd seminar results

Проведе се третият семинар по проект Биоенергия за Бизнеса на 06.12.2016 в Дома на науката и техниката, Пловдив,“ Гладстон“ №1.  Семинарът беше ориентиран към представители на дърводобивни и дървопреработващи предприятия.  Презентациите от първият ден може да видите тук: PP.Andolito.2016( 1.12.2016) BioRES B4B_BGBIOM_СеминарIII B4B_Практически стъпки B4B Логистика_31Mar2016 B4B_WP5_T5.4_Инструмент_за_оценка_на_разходите_BG_IISeminar Ето и няколко снимки от 1-вия ден на [Read more]

B4B third seminar

Националната асоциация по биомаса е българският партньор в проекта Bioenergy4business (B4B) от програма Horizont 2020.  (http://www.bioenergy4business.eu) В рамките на проекта са предвидени три обучителни семинара за ползите от замяната на изкопаемите горива с дървесна биомаса. Семинарът е последният от трите планувани обучения по проекта. Целта му е да запознае заинтересованите лица с основните понятия в приложението [Read more]

Обучително пътуване „Отопление на дървесна биомаса – фактори за успеха и технологични решения на практика“

Обучителният семинар ще се проведе на 16-17 Февруари 2017 в Тампере, Финладния в рамките на проекта Bioenergy4Business. Първият ден  ще покрива логистиката на дървесна биомаса и отоплението с нея. Ще има посещения на отоплителни централи на пелети и дървесен чипс. Вторият ден включва посещения на отоплителни централи и фирми за търговия с топлина. При желание се регистрирайте на посочения [Read more]

Защо качеството на дървесните биоенергийни продукти е важно?

Защо качеството на дървесните биоенергийни продукти е важно? Гарантирането и оценката на качеството е от съществено значение за производството на висококачествени твърди биогорива. Качеството може да бъде гарантирано чрез стандартизация и/или сертифициране. Твърдите биогорива имат различни характеристики на изгаряне и не винаги е възможно за производителите и консуматорите да определят съответните качествени параметри. Установените и приетите изисквания за качество [Read more]

2nd Bioenergy4Business (B4B) Seminar, (8/9.09.2016)

Националната Асоциация по Биомаса Bgbiom проведе на 8-9.09.2016 г. Втори семинар по проект Bioenergy4Business на тема „ Вътрешни котли за отопление в хотели”. През първия ден, 8.09.2016, семинарът беше организиран в конферентната зала на хотел „Експо“, бул.Руски, 38, Пловдив.   През втория ден, 9.09.2016 – в салона на Фондация „Заедно“,бул.“Цар Борис III Обединител“ 79.    През [Read more]

„Биоенергията в България“

интервю с доц. Николай Каканаков, Настоящето интервю е проведено от Глен Уилсън и Жан-Баптист Буше и е публикувано за пръв път от Европейската Асоциация по Биомаса през месец септември 2016 г. Прочетете цялото интервю на български: bg-biom-interview Или оригиналът на английски: http://www.aebiom.org/an-insight-into-bulgarian-bioenergy-nikolay-kakanakov/

Втори семинар по проект Bioenergy4Business ” Вътрешни котли за отопление в хотели”

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО БИОМАСА BGBIOM ОРГАНИЗИРА НА 8-9.09.2016 г. (четвъртък и петък) Националната асоциация по биомаса е българският партньор в проекта Bioenergy4business (B4B) от програма H2020. Понастоящем Европейският бизнес зависи от въглищата, нефта и газа, които често се внасят от политически нестабилни региони. Превключването от изкопаеми горива към дървесна биомаса може да допринесе за подобряване [Read more]

Международно обучително пътуване на проекта „Биоенергия за Бизнеса“

Регистрацията за международното обучително пътуване на проекта „Биоенергия за Бизнеса“ е отворена. Органзиаторите ще платят хотела и настаняването на първите 20 записани, останалите ще трябва сами д апоркият разноските си. Тема: Използване на биомаса от слама в общински отоплителни системи Място: Aarhus, Denmark Период: 29/30. Септември 2016 Линк за регистрация и подробна програма:  http://www.dti.dk/services/k27079