European Midscale Bioheat: Opportunities vs Challenges

Посетете конференцията в Брюксел, за да научите: кои са най-обещаващите сегменти за превключване от изкопаеми горива към дървесна биоенергия; какви инструменти можете да изпозлвате, за да подпомогнете икономическото решение за превключване; какви са най-добрите практики в областта  различни европейски държави. Регистрирайте се за участие: http://www.bioenergy4business.eu/european-midscale-bioheat-opportunities-vs-challenges/

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОЕКТ BIOENERGY4BUSINESS

На 7.март 2017 в Интернационалния експоцентър в София беше проведен Втория Национален информационен ден по проект Биоенергия за бизнеса (В4В), финансиран от програма Н2020. Покана: invitation_07-03-17 Националният информационен ден беше организиран като съпътстващо събитие на конференцията „Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“.   Бяха представени целите и задачите на проекта; синергия с проекти със сродна тематика; [Read more]

Примерни договори за доставка на дървесни био-горива

Чудите се как да оформите договор да доставка и снабдяване с дървесни биогорива? Ето няколко примера на български език и съобразени с българското законодателство: Доставка на дървесен чипс (еднократно и периодично): Contract Delivery Woodchips Contract Delivery Woodchips 2 Доставка на дърва за огрев Contract Wood Logs Delivery Доставка на твърди биогорива (общо) Contract Solid Biofuel [Read more]

Европейски практики в развитието и практическата реализация на концепцията за ЦЛТБ

Националната Асоциация по Биомаса – България (www.bgbiom.org) е партньор в проекта BioRES (www.bioresproject.eu), който е финансиран чрез програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ и цели да подобри местните връзки и потребление на дървесна биомаса на регионално ниво чрез създаване на Центрове за Логистика и Търговия с Биомаса (ЦЛТБ). Националната Асоциация по [Read more]

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове)

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове) Изложения и конференции за Югоизточна Европа 7 – 9 март 2017, София Организатор: Виа Експо Партньор на събитието: Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) ЕЕ & ВЕ има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат енергетиката и градовете [Read more]

B4B 3rd seminar results

Проведе се третият семинар по проект Биоенергия за Бизнеса на 06.12.2016 в Дома на науката и техниката, Пловдив,“ Гладстон“ №1.  Семинарът беше ориентиран към представители на дърводобивни и дървопреработващи предприятия.  Презентациите от първият ден може да видите тук: PP.Andolito.2016( 1.12.2016) BioRES B4B_BGBIOM_СеминарIII B4B_Практически стъпки B4B Логистика_31Mar2016 B4B_WP5_T5.4_Инструмент_за_оценка_на_разходите_BG_IISeminar Ето и няколко снимки от 1-вия ден на [Read more]

B4B third seminar

Националната асоциация по биомаса е българският партньор в проекта Bioenergy4business (B4B) от програма Horizont 2020.  (http://www.bioenergy4business.eu) В рамките на проекта са предвидени три обучителни семинара за ползите от замяната на изкопаемите горива с дървесна биомаса. Семинарът е последният от трите планувани обучения по проекта. Целта му е да запознае заинтересованите лица с основните понятия в приложението [Read more]

Обучително пътуване „Отопление на дървесна биомаса – фактори за успеха и технологични решения на практика“

Обучителният семинар ще се проведе на 16-17 Февруари 2017 в Тампере, Финладния в рамките на проекта Bioenergy4Business. Първият ден  ще покрива логистиката на дървесна биомаса и отоплението с нея. Ще има посещения на отоплителни централи на пелети и дървесен чипс. Вторият ден включва посещения на отоплителни централи и фирми за търговия с топлина. При желание се регистрирайте на посочения [Read more]

Защо качеството на дървесните биоенергийни продукти е важно?

Защо качеството на дървесните биоенергийни продукти е важно? Гарантирането и оценката на качеството е от съществено значение за производството на висококачествени твърди биогорива. Качеството може да бъде гарантирано чрез стандартизация и/или сертифициране. Твърдите биогорива имат различни характеристики на изгаряне и не винаги е възможно за производителите и консуматорите да определят съответните качествени параметри. Установените и приетите изисквания за качество [Read more]