Всички публикации от Nikolay Kakanakov

seeSUSTAINtec 2020

seeSUSTAINtec показва възможностите за интелигентна трансформация на енергетиката и градовете

ЕС заяви своята воля да бъде първото държавно обединение до 2050 г., което да има неутрален ефект върху промените в климата. Следвайки тенденциите, може би 2020 година ще бъде най-топлата и динамична досега в климатично отношение, но и в същото време – преломен момент за повече промени на политики и мерки, развойна дейност и инвестиции в устойчиви решения.

Енергийна ефективност и възобновяема енергия, Интелигентни градове,  Управление на отпадъци и рециклиране, Качество на въздуха – това са областите за реализирането на Зелената сделка, както и основните акценти на seeSUSTAINtec изложение и конференция за устойчиви технологии за Югоизточна Европа (7-9 април, София).

seeSUSTAINtec ще покаже, че устойчивите решения могат да бъдат както успешен бизнес, така и възвръщаема инвестиция за индустрията, общините и домакинствата. През 2019 г. събитието беше посетено от специалисти от 11 държави (21 % от чужбина и 79% от България) и организаторите очакват тази година ръст на бизнес ориентирани посетители от региона.

Изложението

  • До момента водещи компании от Австрия, Белгия, България, Германия, Италия и Швейцария заявиха участие в seeSUSTAINtec. Те избраха събитието за продуктови премиери, за среща с нови клиенти и дистрибутори. За 11-та поредна година австрийски фирми ще демонстрират авангардни технологии. Сред изложителите са: Herz, Балканика Енерджи, Новонетикс (партньор  на Molinos AFAU, CPM Europe, Dutch Dryers),  Хибридни Енергоспестяващи Системи, Hitachi Zosen Inova и др.
  • Изложителите ще получат допълнителни услуги, предоставени от организаторите чрез Лоялна програма.
  • В зона “Алея на иновациите“ стартиращи компании и бизнес инкубатори ще разкажат за своите постижения.

Конферентна част

  • AmBIENCe уъркшоп „Управляване на съществуващи сгради чрез договаряне на енергийни характеристики“, организатор: Европейски институт за ефективност на сградите (BPIE).
  • Финансиране на проекти за устойчиво развитие
  • Климатична неутралност и защо да инвестираме в соларни покривни централи? – Асоциация на производителите на екологична енергия

Какви са перспективите за устойчивото развитие на България?

Зелената сделка е отлична възможност за България да преформатира своята икономика в по-конкурентна и нисковъглеродна система чрез Механизма за справедлив преход. Източниците на финансиране ще бъдат: Фондът за справедлив преход, Програма „InvestEU“ и заеми от Европейската инвестиционна банка. Експерти твърдят, че дългосрочните ползи несъмнено ще бъдат в пъти повече над краткосрочните разходи за нейното реализиране. Очакват се промени и в два стратегически документа: Климат – енергетика и Национална програма за развитие: България 2030. Дигитализация и Кръгова икономика са нови приоритети в „Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България ” (2021-2027), заедно с развитието на ИКТ и чистите технологии. През следващия програмен период тя ще засили регионалният фокус. Столицата ще следва стъпките на Иновационна стратегия за интелигентна специализация на София.

Участвайте активно в устойчивата промяна на България и станете част от seeSUSTAINtec 2020.
Брошура     Статистика      За повече информация: viaexpo.com

seeSUSTAINtec 2020

     Нови маркетингови възможности за развитие на бизнеса с
устойчивите решения предлага seeSUSTAINtec 2020

      seeSUSTAINtec  е нова бизнес платформа в България и Югоизточна
Европа за популяризиране на иновации и знания, за взаимодействие между водещи производители с клиенти и дистрибутори, представители на общините. Изложението и паралелният форум ще се проведат в периода 7-9 април 2020 г., София.

      Организатор на seeSUSTAINtec е Виа Експо. Обединявайки три изяви с над 15-годишна история: ЕЕ и ВЕИ (енергийна ефективност и
възобновяема енергия), Save the Planet (управление на отпадъци и
рециклиране), Smart Cities (интелигентни градове), той разширява обхвата на събитието с нов акцент – Чистота и качество на въздуха, значима тема, която вълнува всички.

  Станете част от seeSUSSTAINtec  –   възползвайте се от отстъпки до 1-ви декември. Изложителите ще получат промоционални услуги. Те ще им помогнат да се позиционират още по-добре в сегмента, в който работят, и да популяризират своя бранд.

      Очакванията са, че пазарът на еко технологии ще се развива в
Югоизточна Европа. Климатичните промени стават все по-неуправляеми и изискват огромни разходи за справяне с техните негативни последици. Всяка индустрия се стреми към повече ресурсна ефективност и конкурентност, домакинствата търсят икономични и дигитални решения, а кръговата икономика предлага интелигентна алтернатива за справяне с предизвикателствата. Следващият програмен период 2021-2027 г. създава благоприятни възможности за финансиране на по-мащабно интегриране на политики и екологични иновации в Югоизточна Европа. Негови основни приоритети са: устойчива инфраструктура, околна среда и климат, дигитализация.

      Статистика 2019 г.

      Участваха фирми от 13 държави, за 10-та поредна година се
реализира Австрийски павилион, 3400 експерти от 11 страни посетиха събитието. В паралелните конференции се включиха 52-ма лектори и 270 делегати.

Статистика www.viaexpo.com

 

Екомондо 2019

ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС, в качеството си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира бизнес делегация, която в периода 5 – 8 ноември 2019 г. ще посети Панаира на Римини и ще участва в В2В срещи с изложители на Key EnergyThe Renewable Energy Expo – международния салон за възобновяеми енергийни източници, индустриални и урбанистични решения за енергийна ефективност, мобилност и устойчив град. За допълнителна информация разгледайте интернет страницата: https://en.keyenergy.it/.

Паралелно с Key Energy се провежда 23-то издание на Ecomondo представящо се с нова визия, в която ще присъстват четири основни елемента – земя, вода, въздух, иновация, обединяващи всички сектори на кръговата икономика (от оползотворяването на суровини и енергия до устойчивото развитие) и по-конкретно: отпадъци и ресурси, биобазирана индустрия и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и превенция на големи рискове, пречистване на вода и въздух, интелигентен град. 

За да участват в селекцията на делегацията, заинтересованите фирми е необходимо да се регистрират на следния линк: http://buyers.iegexpo.it/ric19/en/step0?agente=235292, най-късно до 26 юли 2019 г. Тъй като броят на участниците в делегацията е ограничен ще се има предвид поредността на регистриране

Одобрените от организаторите фирми се задължават да проведат минимум 10 срещи с предварително избрани от тях изложители. Чрез онлайн система, която ще бъде активна от 2 до 29 октомври 2019 г., участниците в делегацията ще имат достъп до профилите на всички изложители и ще могат да регистрират срещи с потенциални партньори.

Разходите на един представител от фирма за три нощувки със закуска, трансферите от летището на Болоня до хотела и обратно, преводач за срещите, ежедневните трансфери до панаира и входните билети са за сметка на организаторите.

За допълнителна информация не се колебайте да се  свържете с нас на следния имейл: office@expobusinesspartenrs.net и на мобилни телефони:0899190961; 0899126277

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018 15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София.

Акцентът през 2019 г. ще бъде върху• Биоенергия • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Съхранение на енергия

Профил на изложителите: био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт; ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

До 1ви ноември: 10% отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, специалисти, представители на общини, институции и браншови асоциации

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities

Статистика

*Паралелни събития: 10то Управление на отпадъци и рециклиране, 7мо Интелигентни градове

Организатор: www.viaexpo.com

Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране.

Как да превърнем био отпадъците в енергия и нови ресурси?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Изложителите ще представят:

• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ

• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи

•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

соларни и термопомпени системи 

стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 

съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци

• сградна автоматизация

• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми в Конференциите:  

Съхранение на енергия за ХВП; Финансиране на проекти, Кръгова икономика

Линкове към:  Програма ЕЕ & ВЕ       Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ  

Линкове към: Програма Save the Planet       Безплатна регистрация за Конференция ‘Save the Planet’ 

www.viaexpo.com

Проект Enabling

Национална асоциация по Биомаса започна участието си в нов проект от програмата Хоризонт 2020.

Целта на проекта Enabling е да се изгради мрежа на европейско ниво за обмен на опит и технологии, както и информѝция за Био-базираната икономика на бъдещето и преизползване на органични суровини във всички области на индустрията.

Enabling Project

От 21-ви ноември Европа ще работи само на биоенергия

Очаква се през 2017 г. възобновяемите енергийни източници да осигурят на Европа възобновяема енергия за 66 дни, като от тях – 41 дни само на биоенергия. Биоенергията достигна върховно ниво в Европа – което е страхотна новина, като се има предвид напрежението, което предизвикаха САЩ с оттеглянето си от Парижкото споразумение. Новата информационна кампания „Денят на биоенергията“ има за цел да повиши осведомеността относно централната роля на биоенергията при прехода към възобновяеми източници на енергия.

Повечето европейци подкрепят прехода към възобновяеми енергийни източници,но те често не разполагат с ясно разбиране за това къде е ЕС в този процес. Да вземем примера за биоенергия: биомасата е на път да надмине европейското въгледобивно производство, за да стане първият местен европейски енергиен източник – но това все още е трудно да се прецени. Биоенергията е и първият източник на възобновяема енергия в Европа, но това далеч не е общоизвестно.

За да помогне за по-доброто разбиране на ролята на биоенергията във възобновяемите енергийни източници, Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) стартира нова кампания, която ще бъде проведена в 20 европейски страни, благодарение на подкрепата на националните и международни федерации за биоенергия. Кампанията „Деня на биоенергията“ използва оригинални аналогии, за да обясни къде се намира ЕС в развитието на възобновяемите енергийни източници, и по-специално биоенергията. Разпространяването на прогнозата за енергийното търсене в Европа през 2017 г. през календарната година показва ясно: Европа все още разчита в голяма степен на изкопаеми и ядрени гори за първите 299 дни. Следват възобновяемите енергийни източници с 66 дни чиста енергия, като от тях биоенергията е 41 дни, започвайки от 21 ноември до края на годината. Това е символичната дата, която AEBIOM избра да отпразнува „Деня на биоенергията“ и положителната новина е, че след въвеждането на Директивата за възобновяемата енергия през 2008 г. тази дата никога не е била толкова ранна. Този окуражаващ резултат ще бъде топло посрещнат по време на Европейската конференция за бъдещето на биоенергията, която ще се проведе в Брюксел на 21 и 22 ноември 2017 г.

„Като създадем повод за отбелязване на Европейския ден на биоенергията, искаме да привлечем вниманието към един често пренебрегван лидер в прехода от възобновяеми източници“, казва Дидзис Палейс, управляващ директор на латвийската асоциация по биомаса (LATbio) и президент на AEBIOM. „Биоенергията представлява голямо разнообразие от мобилизирани материали и технологии, които осигуряват изобилие от пренебрегвани социални и екологични ползи. Има място да се доставя повече и да се постигне това по устойчив начин. Всички ние трябва да очакваме с нетърпение организирането Деня на биоенергията все по-рано всяка година, като сигнализираме за необходимото намаляване на консумацията на изкопаеми горива „.

Според АЕБИОМ, секторът на биоенергетиката трябва да се стреми до 2030 г. да премести датата на “Деня на биоенергията“ до октомври, постигайки цел от 35% за ВЕИ, като биоенергията продължи да играе централна роля. Произвеждана понастоящем от много разнообразни от суровини като дървесни пелети и стърготини, слама, растително масло, тор, агроиндустриални и органични отпадъци, биоенергията има много начини да постигне тази цел – включително чрез неконвенционални материали и иновативни технологии. По тази причина уебсайтът на Европейския ден за биоенергия съдържа 41 вдъхновяващи истории за биоенергия, тест за вашето познание за енергийния преход в ЕС и творческите сравнения, така че както експертите, така и начинаещите да имат нова перспектива за биоенергията.

Посетете сайта на кампанията: www.europeanbioenergyday.eu

Свържете се с нас:

Jean-Baptiste Boucher

Communications Director European Biomass Association (AEBIOM)

info@europeanbioenergyday.eu

+32 2 318 40 36