Всички публикации от Nikolay Kakanakov

Въпросник по проект ENABLING

В рамките на проекта ENABLING, финансиран по Н2020, ще се организират серии от семинари и уебинари. Ако имате интерес към проект ENABLING откъдето може да научите последни новости за цикличната био икономика и производството на биобазирани продукти, моля отворете въпросника на посочения линк:

https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=VBYBRPYYPADZ

Там може да ни информирате какво би било интересно за Вас, а ние ще се опитаме да намерим подробна информация,която да представим на семинари за вас. С помощта на този въпросник искаме да оценим нуждите на нашите целеви групи, за да приспособим нашите събития.

3-та среща по проект ENABLING

Между 21 и 23 ноември Националната асоциация по биомаса бе домакин на третата проектна среща на консорциума по проект ЕНАБЛИНГ. Срещата се проведе в делови център Noviz. Присъстваха 22 участника, представляващи 16-те партньорски институции в проекта. В последния ден на срещата партньорите посетиха козметичната компания „Роза Импекс“ ООД, която беше пример за добра практика в областта на българските биологични продукти.

Среща 22.11.2018

Среща 22.11.2018

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018 15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София.

Акцентът през 2019 г. ще бъде върху• Биоенергия • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Съхранение на енергия

Профил на изложителите: био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт; ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

До 1ви ноември: 10% отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, специалисти, представители на общини, институции и браншови асоциации

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities

Статистика

*Паралелни събития: 10то Управление на отпадъци и рециклиране, 7мо Интелигентни градове

Организатор: www.viaexpo.com

Enabling Press Release

Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ) е партньор в нов проект:

Enabling Project

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

(Поощряване на нови подходи в биобазирани местни иновационни мрежи за растеж)

ENABLING е научноизследователски проект, финансиран от Horizon2020, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, която има за цел да подпомогне разпространението на най-добрите практики и иновации в обезпечаването (производство, предварителна обработка) на биомаса за биобазираната промишленост (ББП). Проектът обединява водещи европейски изследователски / академични институции, лаборатории за анализ на биомаса, нестопански организации, индустриални асоциации за земеделие и биоикономика за подпомагане на селскостопанския или био-базиран бизнес.

Поощряването се основава на визията на консорциума, че биомасата за стойностни вериги за ББП може да подобри икономическия растеж, доброто управление на природните ресурси и да допринесе за създаването на работни места в регионите и страните, където тези вериги могат да бъдат разгърнати.

Консорциумът, състоящ се от 16 партньорски организации от 13 различни страни, е добре балансиран от гледна точка на всеобхватното познаване на сектора на биомасата, значителен опит в областта на научноизследователската и развойната дейност, стратегическата роля в трансфера на знания и консолидиране на опита при изпълнението на европейските проекти и международното сътрудничество.

Детайли

ID на проекта: 774578

Начална дата: 01/12/2017

Продължителност: 36 месеца

Повече информация за ENABLING можете да намерите на уебсайта и на социалните медии на проекта:

https://www.enabling-project.com/,

Twitter: @EnablingProject

LinkedIn: Enabling-BBP

Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране.

Как да превърнем био отпадъците в енергия и нови ресурси?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Изложителите ще представят:

• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ

• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи

•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

соларни и термопомпени системи 

стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 

съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци

• сградна автоматизация

• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми в Конференциите:  

Съхранение на енергия за ХВП; Финансиране на проекти, Кръгова икономика

Линкове към:  Програма ЕЕ & ВЕ       Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ  

Линкове към: Програма Save the Planet       Безплатна регистрация за Конференция ‘Save the Planet’ 

www.viaexpo.com

Проект Enabling

Национална асоциация по Биомаса започна участието си в нов проект от програмата Хоризонт 2020.

Целта на проекта Enabling е да се изгради мрежа на европейско ниво за обмен на опит и технологии, както и информѝция за Био-базираната икономика на бъдещето и преизползване на органични суровини във всички области на индустрията.

Enabling Project

От 21-ви ноември Европа ще работи само на биоенергия

Очаква се през 2017 г. възобновяемите енергийни източници да осигурят на Европа възобновяема енергия за 66 дни, като от тях – 41 дни само на биоенергия. Биоенергията достигна върховно ниво в Европа – което е страхотна новина, като се има предвид напрежението, което предизвикаха САЩ с оттеглянето си от Парижкото споразумение. Новата информационна кампания „Денят на биоенергията“ има за цел да повиши осведомеността относно централната роля на биоенергията при прехода към възобновяеми източници на енергия.

Повечето европейци подкрепят прехода към възобновяеми енергийни източници,но те често не разполагат с ясно разбиране за това къде е ЕС в този процес. Да вземем примера за биоенергия: биомасата е на път да надмине европейското въгледобивно производство, за да стане първият местен европейски енергиен източник – но това все още е трудно да се прецени. Биоенергията е и първият източник на възобновяема енергия в Европа, но това далеч не е общоизвестно.

За да помогне за по-доброто разбиране на ролята на биоенергията във възобновяемите енергийни източници, Европейската асоциация по биомаса (AEBIOM) стартира нова кампания, която ще бъде проведена в 20 европейски страни, благодарение на подкрепата на националните и международни федерации за биоенергия. Кампанията „Деня на биоенергията“ използва оригинални аналогии, за да обясни къде се намира ЕС в развитието на възобновяемите енергийни източници, и по-специално биоенергията. Разпространяването на прогнозата за енергийното търсене в Европа през 2017 г. през календарната година показва ясно: Европа все още разчита в голяма степен на изкопаеми и ядрени гори за първите 299 дни. Следват възобновяемите енергийни източници с 66 дни чиста енергия, като от тях биоенергията е 41 дни, започвайки от 21 ноември до края на годината. Това е символичната дата, която AEBIOM избра да отпразнува „Деня на биоенергията“ и положителната новина е, че след въвеждането на Директивата за възобновяемата енергия през 2008 г. тази дата никога не е била толкова ранна. Този окуражаващ резултат ще бъде топло посрещнат по време на Европейската конференция за бъдещето на биоенергията, която ще се проведе в Брюксел на 21 и 22 ноември 2017 г.

„Като създадем повод за отбелязване на Европейския ден на биоенергията, искаме да привлечем вниманието към един често пренебрегван лидер в прехода от възобновяеми източници“, казва Дидзис Палейс, управляващ директор на латвийската асоциация по биомаса (LATbio) и президент на AEBIOM. „Биоенергията представлява голямо разнообразие от мобилизирани материали и технологии, които осигуряват изобилие от пренебрегвани социални и екологични ползи. Има място да се доставя повече и да се постигне това по устойчив начин. Всички ние трябва да очакваме с нетърпение организирането Деня на биоенергията все по-рано всяка година, като сигнализираме за необходимото намаляване на консумацията на изкопаеми горива „.

Според АЕБИОМ, секторът на биоенергетиката трябва да се стреми до 2030 г. да премести датата на “Деня на биоенергията“ до октомври, постигайки цел от 35% за ВЕИ, като биоенергията продължи да играе централна роля. Произвеждана понастоящем от много разнообразни от суровини като дървесни пелети и стърготини, слама, растително масло, тор, агроиндустриални и органични отпадъци, биоенергията има много начини да постигне тази цел – включително чрез неконвенционални материали и иновативни технологии. По тази причина уебсайтът на Европейския ден за биоенергия съдържа 41 вдъхновяващи истории за биоенергия, тест за вашето познание за енергийния преход в ЕС и творческите сравнения, така че както експертите, така и начинаещите да имат нова перспектива за биоенергията.

Посетете сайта на кампанията: www.europeanbioenergyday.eu

Свържете се с нас:

Jean-Baptiste Boucher

Communications Director European Biomass Association (AEBIOM)

info@europeanbioenergyday.eu

+32 2 318 40 36