Всички публикации от Nikolay Kakanakov

Екомондо 2019

ЕКСПО БИЗНЕС ПАРТНЕРС, в качеството си на официален представител на Italian Exhibition Group за България, организира бизнес делегация, която в периода 5 – 8 ноември 2019 г. ще посети Панаира на Римини и ще участва в В2В срещи с изложители на Key EnergyThe Renewable Energy Expo – международния салон за възобновяеми енергийни източници, индустриални и урбанистични решения за енергийна ефективност, мобилност и устойчив град. За допълнителна информация разгледайте интернет страницата: https://en.keyenergy.it/.

Паралелно с Key Energy се провежда 23-то издание на Ecomondo представящо се с нова визия, в която ще присъстват четири основни елемента – земя, вода, въздух, иновация, обединяващи всички сектори на кръговата икономика (от оползотворяването на суровини и енергия до устойчивото развитие) и по-конкретно: отпадъци и ресурси, биобазирана индустрия и кръгова биоикономика, рекултивация на замърсени терени и превенция на големи рискове, пречистване на вода и въздух, интелигентен град. 

За да участват в селекцията на делегацията, заинтересованите фирми е необходимо да се регистрират на следния линк: http://buyers.iegexpo.it/ric19/en/step0?agente=235292, най-късно до 26 юли 2019 г. Тъй като броят на участниците в делегацията е ограничен ще се има предвид поредността на регистриране

Одобрените от организаторите фирми се задължават да проведат минимум 10 срещи с предварително избрани от тях изложители. Чрез онлайн система, която ще бъде активна от 2 до 29 октомври 2019 г., участниците в делегацията ще имат достъп до профилите на всички изложители и ще могат да регистрират срещи с потенциални партньори.

Разходите на един представител от фирма за три нощувки със закуска, трансферите от летището на Болоня до хотела и обратно, преводач за срещите, ежедневните трансфери до панаира и входните билети са за сметка на организаторите.

За допълнителна информация не се колебайте да се  свържете с нас на следния имейл: office@expobusinesspartenrs.net и на мобилни телефони:0899190961; 0899126277

Втора работна среща по ЕНАБЛИНГ

На 28 май 2019 БГБИОМ взе участие в работна среща по проект „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“, където представи проект ЕНАБЛИНГ. Срещата се проведе в Аграрния университет –Пловдив и беше открита от Ректора на Университета проф.Хр.Янчева. На срещата проф. А.Аладжаджиян представи целите и задачите на проекта. Бяха представени и основните инструменти на проекта, разработвани за улеснение на заинтересованите лица.

На срещата присъстваха 52 представители на аграрни институции и ферми, и представители на хранително вкусовата промишленост.

Проф. Хр.Янчева открива форума. 

Проф.А.Аладжаджиян представя проект ENABLING 

Аудиторията

Работилница по проекта Енейблинг

В рамките на 10-та Специализирана изложба и конференция за Управление на отпадъците и рециклиране 16 – 18.04.2019 г. ИЕЦ София,  Национална Асоциация по Биомаса (BGBIOM) проведе първия семинар с работилница в рамките на проекта Енейблинг от програмата на Хоризонт 2020.

Интервюта от началото на конференцият аможете да видите тук: Интевю АгроТВ

Бяха представени презентации от представители на асоциацията и от двама гост-лектора. Някои от презентациите можете да изтеглите от тук:

ENABLING_Instruments

ENABLING_General Presentation

ENABLING_A.Slavov

Ето и няколко снимки от представянето и разговорите след него

Въпросник по проект ENABLING

В рамките на проекта ENABLING, финансиран по Н2020, ще се организират серии от семинари и уебинари. Ако имате интерес към проект ENABLING откъдето може да научите последни новости за цикличната био икономика и производството на биобазирани продукти, моля отворете въпросника на посочения линк:

https://www.q-set.de/q-set.php?sCode=VBYBRPYYPADZ

Там може да ни информирате какво би било интересно за Вас, а ние ще се опитаме да намерим подробна информация,която да представим на семинари за вас. С помощта на този въпросник искаме да оценим нуждите на нашите целеви групи, за да приспособим нашите събития.

3-та среща по проект ENABLING

Между 21 и 23 ноември Националната асоциация по биомаса бе домакин на третата проектна среща на консорциума по проект ЕНАБЛИНГ. Срещата се проведе в делови център Noviz. Присъстваха 22 участника, представляващи 16-те партньорски институции в проекта. В последния ден на срещата партньорите посетиха козметичната компания „Роза Импекс“ ООД, която беше пример за добра практика в областта на българските биологични продукти.

Среща 22.11.2018

Среща 22.11.2018

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

Energy Efficiency & Renewables 27 – 29.03.2018 15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София.

Акцентът през 2019 г. ще бъде върху• Биоенергия • Енергийно ефективни технологии и финансиране • Съхранение на енергия

Профил на изложителите: био-, соларна, вятърна, хидроенергия, енергия от отпадъци, съхраняване на енергия, енергиен мениджмънт; ЕЕ съоръжения и технологии за различни браншове

До 1ви ноември: 10% отстъпка от цената на щанда и допълнителни рекламни опции

Профил на посетителите: инвеститори, мениджъри, специалисти, представители на общини, институции и браншови асоциации

Брошура EE & ВЕ, Smart Cities

Статистика

*Паралелни събития: 10то Управление на отпадъци и рециклиране, 7мо Интелигентни градове

Организатор: www.viaexpo.com

Enabling Press Release

Националната асоциация по биомаса (БГБИОМ) е партньор в нов проект:

Enabling Project

Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth

(Поощряване на нови подходи в биобазирани местни иновационни мрежи за растеж)

ENABLING е научноизследователски проект, финансиран от Horizon2020, програмата на ЕС за научни изследвания и иновации, която има за цел да подпомогне разпространението на най-добрите практики и иновации в обезпечаването (производство, предварителна обработка) на биомаса за биобазираната промишленост (ББП). Проектът обединява водещи европейски изследователски / академични институции, лаборатории за анализ на биомаса, нестопански организации, индустриални асоциации за земеделие и биоикономика за подпомагане на селскостопанския или био-базиран бизнес.

Поощряването се основава на визията на консорциума, че биомасата за стойностни вериги за ББП може да подобри икономическия растеж, доброто управление на природните ресурси и да допринесе за създаването на работни места в регионите и страните, където тези вериги могат да бъдат разгърнати.

Консорциумът, състоящ се от 16 партньорски организации от 13 различни страни, е добре балансиран от гледна точка на всеобхватното познаване на сектора на биомасата, значителен опит в областта на научноизследователската и развойната дейност, стратегическата роля в трансфера на знания и консолидиране на опита при изпълнението на европейските проекти и международното сътрудничество.

Детайли

ID на проекта: 774578

Начална дата: 01/12/2017

Продължителност: 36 месеца

Повече информация за ENABLING можете да намерите на уебсайта и на социалните медии на проекта:

https://www.enabling-project.com/,

Twitter: @EnablingProject

LinkedIn: Enabling-BBP

Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране.

Как да превърнем био отпадъците в енергия и нови ресурси?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Изложителите ще представят:

• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ

• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи

•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

соларни и термопомпени системи 

стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 

съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци

• сградна автоматизация

• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми в Конференциите:  

Съхранение на енергия за ХВП; Финансиране на проекти, Кръгова икономика

Линкове към:  Програма ЕЕ & ВЕ       Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ  

Линкове към: Програма Save the Planet       Безплатна регистрация за Конференция ‘Save the Planet’ 

www.viaexpo.com