Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране.

Как да превърнем био отпадъците в енергия и нови ресурси?

От 27 до 29 март 2018 г. в София ще се проведе 14то издание на международното изложение и конференции: Енергийна ефективност и Възобновяема енергия (EE & ВЕ), Управление на отпадъци и рециклиране. Посетителите ще се запознаят с екологични и ресурсно ефективни решения на компании от 15 държави. По-голяма част от чуждестранните участници търсят дистрибутори, а други – контакт с фирми от секторите животновъдство, земеделие, дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, хранително-вкусовата промишленост, индустрията, представители на общините и др. 

Изложителите ще представят:

• биогаз инсталации за производство на електрически ток, топла вода, пара или студ

• енергийно ефективни системи за отопление: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, сплит климатични системи

•  линии за производство на пелети, барабанни и лентови сушилни за органични отпадъци

когенерационни системи за едновременно производство на електрическа и топлинна енергия

соларни и термопомпени системи 

стационарни и мобилни машини за компостиране, производство на горива 

съдове за събиране на биологични отпадъци, палетокасети, европалети, бидони, складови системи

• инсинератори за третиране на животински, индустриални и други отпадъци

европейско финансиране на проекти, услуги за устойчиво управление на отпадъци

• сградна автоматизация

• електрически превозни средства за селскостопанска дейност,  вътрешнозаводски транспорт и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложба, като за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

Теми в Конференциите:  

Съхранение на енергия за ХВП; Финансиране на проекти, Кръгова икономика

Линкове към:  Програма ЕЕ & ВЕ       Безплатна регистрация за Конференция ЕЕ & ВЕ  

Линкове към: Програма Save the Planet       Безплатна регистрация за Конференция ‘Save the Planet’ 

www.viaexpo.com