ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове)

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия) и Smart Cities (интелигентни градове)

Изложения и конференции за Югоизточна Европа

7 – 9 март 2017, София

Организатор: Виа Експо

Партньор на събитието: Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM)

ЕЕ & ВЕ има за цел да популяризира модерните технологии и работещи практики, които могат да превърнат енергетиката и градовете в по-екологични, рентабилни и ефективни системи. Изявата според организаторите от Виа Експо ще бъде място за среща на производители и доставчици на решения, потребители, представители на общини и научни среди. 

Към момента сред заявилите са фирми от Австрия, България, Германия, Италия, Чехия. Те ще представят фотоволтаични системи, софтуер за прогнозиране на дисбаланс и управление на производството на електроенергия в реално време; термопомпени системи; енергийни  решения за индустрията – газови когенератори, котли, съоръжения за топлоелектрически централи, системи за вода – климатични и охладителни кули; комбинирани котли на пелети и дърва, системи за съхранение на енергия и др.

Компании от Гърция, Словения, Полша, Холандия, Швейцария, Франция също се очаква да се присъединят като изложители.

Предварителна заявка за участие /линк/

И тази година организаторите са включили в програмата на паралелната конференция теми с практическа насоченост: 

Геотермална енергия: Добри практики в градовете, Потенциал на повърхностните геотермални води, Геотермални помпи за отопление

Управление на Енергийния съюз и на Пакета за интелигентна и чиста енергия: Възможности за Югоизточна Европа • Проект OrbEEt – създаване на енергийно ефективни офиси чрез промяна в поведението на работещите и подобряване на бизнес процесите.

Поканени за лектори от Eurelectric, Европейски геотермален съвет, Международна геотермална енергия, Румънското геотермално общество, Националната Асоциация по Биомаса, както и фирми от бранша.

Брошура 2017 /линк/

 

Посетители от 26 страни посетиха изложенията през 2016: Статистика * /линк/

www.viaexpo.com

*Паралелни събития: Интелигентни градове и Управление на отпадъци и рециклиране