НАЧАЛО

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) неправителствена организация с нестопанска цел, която се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ)

15то Изложение и конференция за енергийна ефективност и възобновяема енергия (EE & ВЕ) EE & ВЕ е сред значимите инициативи в Югоизточна Европа и единственото B2B международно събитие в България във формат “изложение – конференция”, което представя нови тенденции и технологии за ресурсна ефективност и устойчива енергия. Изявата се организира от Виа Експо от 16ти до 18ти април 2019 г. в София. Акцентът през 2019 г. ще бъде върху: • [Read more]