НАЧАЛО

Националната Асоциация по Биомаса (BGBIOM) неправителствена организация с нестопанска цел, която се стреми да популяризира възобновяемите енергийни източници, които са достъпни на местно ниво, като разпространява информация и подпомага връзките между заинтересованите лица.

European Midscale Bioheat: Opportunities vs Challenges

Посетете конференцията в Брюксел, за да научите: кои са най-обещаващите сегменти за превключване от изкопаеми горива към дървесна биоенергия; какви инструменти можете да изпозлвате, за да подпомогнете икономическото решение за превключване; какви са най-добрите практики в областта  различни европейски държави. Регистрирайте се за участие: http://www.bioenergy4business.eu/european-midscale-bioheat-opportunities-vs-challenges/